پلات رنگی پوستر

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 4 تومان
  • بستن جزییات

پلات در دسته چاپ عریض قرار دارند. یعنی چاپ تصاویر با عرض بالا. همچنین در صنعت چاپ دیجیتال دستگاه چاپ پلات در دسته بندی دستگاه چاپی فضای داخلی (IN DOOR ) قراردارد.

پلات رنگی پوستر

فایل پلات

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .ppt, .pptx, .pdf, .dwg